Co, gdzie, kiedy w Ostrowcu

Powrót
2008-10-24 - 2008-10-31 Bilety: b/d
Galeria Fotografii "MCK"  ·  Al. 3 Maja 6,

C. Łutowicz "Moje fascynacje"

Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu oraz autorCezary Łutowicz zapraszają na otwarcie wystawy "Moje fascynacje" 24 października (piątek) 2008 o godzinie 18.00 w Galerii Fotografii.


{/fa=0 align=right border=1 fa/}Cezary Łutowicz jest człowiekiem sztuki. Jego zainteresowania sięgają rozmaitych obszarów tematycznych, a nawet rozciągają się na różne dyscypliny artystyczne, niekiedy unikalne, a nawet pionierskie i odkrywcze. "Przyczepia się" do wybranego zagadnienia, drąży temat, tworzy dzieła obrazujące twórcze możliwości jego interpretacji, promuje i rozpowszechnia wyniki swojej pracy we własnym mieście, regionie, kraju, a także poza granicami Polski. Tak właśnie było z krzemieniem pasiastym. Artysta odkrył urodę skromnego kamienia, zbadał jego przydatność do wyrobów jubilerskich (rzadkość występowania, dekoracyjność i twardość) i zastosował krzemień do własnych wyrobów jubilerskich (1972). Swoją postawę upowszechnił, uczestniczy w niezliczonej ilości wystaw zbiorowych, organizuje wystawy indywidualne (w wielu krajach świata), zainicjował i współrealizuje (z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu) cykl Warsztatów Twórczych pn. "Krzemień pasiasty - kamień optymizmu" (Sandomierz, od 2000 r.). Za swoją działalność i wyniki promocji krzemienia pasiastego otrzymał w 2007 roku zaszczytny tytuł "Sandomierzanina Roku".

Powszechnie kojarzony z własnym programem promocji krzemienia pasiastego, wyrażającym się w pracy jubilera, pioniera i odkrywcy oraz współorganizatora "Warsztatów", Cezary Łutowicz uprawia twórczość fotograficzną. Fotografuje z wielkim zacięciem.
Tworzy dużo obrazów, lecz nigdy nie zdaje się na przypadek. Uprawianie fotografii wiąże z bardzo świadomym programem badawczym, w ramach którego realizuje próby i doświadczenia z przedmiotami fotografowanymi oraz możliwościami medialnymi samej
fotografii. Swoje prace przeprowadza w cyklach wieloletnich. Poszczególne dzieła w zestawach różnią się od pozostałych w sposób nieznaczny. Niekiedy jest to nieco inny punkt widzenia, inna perspektywa lub inny program układu tonalnego. Artysta
przejawia poważny stosunek do pracy własnej, w czym wyraża również specyficzne poszanowanie widza. Realizacja programu "Małych różnic" (poręczny tekst: Paweł Pierściński "Małe różnice" - Czas krajobrazu", Kraków 2004), widoczna w próbach, etiudach
i badaniach, jest w pracy Cezarego Łutowicza poszukiwaniem absolutu, dzieła skończonego i - w miarę możliwości - najbardziej doskonałego.

Paweł Pierściński

 

 
 
Skomentuj artykuł: