Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-02-15

Targowica do poprawy

Spółki i inwestycje na prostej

O ostatnich inwestycjach i planach na 2010 rok rozmawialiśmy z wiceprezydentem Ostrowca Św. Jarosławem Górczyńskim.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Panie prezydencie, jak ocenia Pan 2009 rok? Dużo się działo w Ostrowcu. Rozpoczęto wiele ważnych dla miasta inwestycji.

-Jeżeli chodzi o nasze zaangażowanie w przebudowę infrastruktury technicznej, budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia możemy powiedzieć, że był to udany rok.

Jak przedstawiała się sytuacja miejskich spółek w 2009 roku?

- Jestem zadowolony z postępu prac w spółkach miejskich. Tu na pochwałę zasługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które 2009 rok zakończyło z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Od lat w tej spółce nie było takiego zaangażowania. Dobrze wypadły też Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, które rozpoczęły realizację bardzo ważnego dla mieszkańców kontraktu na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Dużym problemem jest natomiast sytuacja w Miejskiej Energetyce Cieplnej. Mam tu na myśli spłatę gigantycznej pożyczki zaciągniętej w 2002 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup m.in. kotłów gazowych, które nigdy nie zostały uruchomione. Staramy się renegocjować warunki zawartej wówczas umowy i zmieniać zasady spłaty zadłużenia, gdyż kwota jest niebagatelna i wynosi 36 mln złotych, a dziś MEC jest bardzo ważnym ogniwem w działalności komunalnej, zaopatrującym w ciepło coraz więcej naszych mieszkańców dlatego musimy zabiegać o odpowiedni poziom cen tych usług.

Które wydarzenia 2009 roku były według Pana prezydenta najważniejsze dla Ostrowca?

- Najważniejszym wydarzeniem 2009 roku było niewątpliwie uzyskanie promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i uzgodnienie z Ministrem Stanisławem Gawłowskim dotacji z funduszy unijnych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ostrowcu. Kosztowało nas to kilkanaście miesięcy wysiłku, ale udało się osiągnąć sukces. To bardzo dobra i długo oczekiwana przez mieszkańców osiedli Koszary, Gutwin i Częstocice inwestycja o wartości prawie 72 mln złotych.

Co udało się jeszcze zrealizować w ciągu 2009 roku?

- Oprócz dużych inwestycji, które rozpoczęły się w ubiegłym roku i będą nadal kontynuowane - mam tu oczywiście na myśli budowę hali sportowo-widowiskowej czy budynku socjalnego przy ul. Samsonowicza. Udało nam się zmodernizować ulice Szymanowskiego, Kolonia Robotnicza, Armii Krajowej, Rodakowskiego i Grabowiecką. Przebudowaliśmy ulicę Zacisze, Ogrodową, Sikorskiego. Wykonaliśmy parkingi przy Centrum Przedsiębiorczości i Aktywacji Zawodowej, mosty przy ul. Podgórze i Dąbrówki. Wykonaliśmy drogi pożarowe przy PSP nr 1 i PSP nr 7. Jestem również zadowolony z zaawansowania prac przy budowie dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego. To bardzo dobra inwestycja, gdyż 90% mieszkań znalazło już nabywców. Zaangażowanie OTBS pozwoliło nam na przekazanie kolejnego terenu dla spółki z przeznaczeniem na budowę kolejnych budynków mieszkalnych. W kwestii natomiast mieszkań socjalnych musieliśmy nadrobić kilkuletnie zaległości, bo od wielu lat nic nie było robione w tym kierunku. Powstanie budynku przy ul. Osadowej, czy realizowana obecnie adaptacja dawnego akademika na mieszkania socjalne przy ul. Samsonowicza niewątpliwie uporządkuje, przynajmmniej w pewnym stopniu, naszą gospodarkę mieszkaniową i na pewno ułatwi spółdzielniom mieszkaniowym podjęcie czynności administracyjnych. Będzie to również z korzyścią dla mieszkańców, którzy ze swoich skromnych rent i emerytur płacą regularnie czynsz i mają problemy z uciążliwymi sąsiadami.

Czego nie udało się zrealizować w 2009 roku?

- Mamy duże opóźnienia na targowisku miejskim. Wiele rzeczy powinniśmy tam przeprowadzić szybciej i sprawniej. Na targowisko przychodzi bowiem ogromna rzesza naszych mieszkańców i musimy zapewnić im odpowiedni komfort zakupów oraz dobre warunki pracy sprzedającym.

Jak ocenia Pan prezydent ostatni sondaż PBS/DGA "Mój samorząd". Bardzo dobrze ankietowani ocenili infrastrukturę drogową w Ostrowcu gdyż aż 75,8% badanych widzi poprawę w tym zakresie. To jeden z lepszych wyników wśród miast biorących udział w sondażu.

- Wynik ten jest odzwierciedleniem naszych działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Mamy początek roku. Co w najbliższych miesiącach wydarzy się w Ostrowcu?

- W ubiegłym tygodniu rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę ulicy Hubalczyków, na realizację której uzyskamy dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. To już trzecia tego typu inwestycja w naszym mieście. Jestem również zadowolony z ceny osiągniętej w wyniku styczniowego przetargu na adaptację dawnego budynku MOMP-u przy ul. Świętokrzyskiej. To bardzo duże i trudne zadanie inwestycyjne, które będzie kosztować budżet miasta prawie 12 milionów złotych. W tym tygodniu natomiast rozstrzygnięte zostaną przetargi na roboty drogowe w ramach rewitalizacji Śródmieścia, które obejmą rozbudowę ulicy Starokunowskiej, przebudowę ulicy Sienkiewicza oraz Górzystej i Młyńskiej wraz z budową schodów łączących ulicę Górzystą ze Starokunowską. Oddzielnym zadaniem będzie także renowacja dużego i małego stawu na terenie Parku Miejskiego, gdzie wykonane zostanie molo oraz schody prowadzące do lustra wody. Mam nadzieję, że 2010 rok będzie jeszcze bardziej udany pod kątem poprawy komfortu życia naszych mieszkańców, a chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym zostaną wynagrodzone lepszą nawierzchnią ulic i chodników.

Dziękuję za rozmowę.
/K. Tomala/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 21567 razy,
ostatnio: 2021-04-14 12:53:20
Skomentuj artykuł:
Powrót