Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-05-10

Lubię męskie rozmowy

Rozmowa z wójtem J. Murzynem

Gmina Bodzechów jest wielkim placem budowy, ale to cieszy. Świadczy o dobrej kondycji finansowe i o tym, że mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę w urzędzie. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację wielkich projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w kolejce czekają kolejne- mówi w rozmowie z "Wiadomościami" wójt Jerzy Murzyn.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Jak w kilku zdaniach określiłby Pan to, co się działo w gminie w minionym roku?

- W ubiegłym roku w gminie Bodzechów rozpoczęła się realizacja inwestycji dofinansowanych z funduszy europejskich, przyznawanych na lata 2007-2013.

Sprawne funkcjonowanie gminy, jak również jednostki wdrażającej, jaką jest Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, pozwoliło na szybkie uruchomienie przydzielonych funduszy i zapewnienie we własnym budżecie odpowiedniego dofinansowania. Jeśli chodzi o Regionalny Program Operacyjny, to przy wsparciu tych środków prowadzimy kilka znaczących inwestycji oświatowych. Długo przygotowywaliśmy się do nich i są to najważniejsze przedsięwzięcia. Wspomnę choćby o rozbudowie szkół w Szewnie i Sarnówku, modernizacji istniejących obiektów oraz budowie hali sportowej przy gimnazjum w Bodzechowie. W ubiegłym roku w gminie Bodzechów rozpoczęto też inwestycje współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak na przykład remont i adaptacja budynku świetlicy w Jędrzejowicach, gdzie powstanie przedszkole.

Co, poza zadaniami dużymi, z dofinansowaniem unijnym?

- Mieliśmy szereg inwestycji gminnych, może mniejszych w sensie finansowym, ale bardzo ważnych dla mieszkańców. Kilka rzeczy nie wyszło, ale wynika to z tego, że zazwyczaj mamy bardzo duże plany. Uważam, że zawsze trzeba dużo planować, gdyż czasem pewne przedsięwzięcia wydają się na początku mało realne, potem jednak okazuje się, że się powiodły. Myślę, że bardzo ważną sprawą jest to, że choć z radnymi obecnej i poprzednich kadencji zrobiliśmy wiele, to jednak zawsze przez te lata staraliśmy się nie zadłużać gminy, mając w świadomości to, że przyjdą duże pieniądze. Zadłużenie naszej gminy można określić jako idealne, co pozwala nam na zaciąganie kredytów. Świadczą o tym wizyty przedstawicieli banków, którzy zachęcają nas do współpracy.

Mamy ostatni rok kadencji. Jakie przedsięwzięcia będą w gminie w najbliższych miesiącach?

- Nigdy jako wójt nie pracowałem kadencyjnie. W gminach, gdzie pracuje się od wyborów do wyborów, w pośpiechu, często zdarzają się nietrafione inwestycje. Uważam, że rozwój gminy musi być konsekwentny, długofalowy. W końcówce tej kadencji jest bardzo dużo zadań. Nie wszystkie wynikają z planu, większość związanych jest z rozpoczęciem naboru i uruchomieniem środków unijnych. Tak jak wspomniałem, w tym roku kontynuujemy rozbudowę i modernizację szkół. Budujemy sieć kanalizacyjną w Szewnie, w tym miesiącu rozpoczniemy w Bodzechowie, Goździelinie, Denkówku. Czekamy na ruch Miejskich Wodociągów, ponieważ gdy zrobią kolektor na ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu, będziemy mogli przystąpić do budowy w Świrnie. W projekcie jest skanalizowanie Chmielowa, ale myślę, że w następnym roku. Ogólnie mówiąc, do 2014 chcemy zakończyć kanalizowanie Bodzechowa, Goździelina, Denkówka, Miłkowa, Szewnym Świrny, Chmielowa. Przygotowujemy dokumentację na Wólkę Bodzechowską i Przyborów, chcielibyśmy rozpocząć na Miłków i Jędrzejów. W gminie prowadzonych jest szereg innych ważnych zadań. Modernizowana jest droga wojewódzka z Nowej Słupi. W bardzo zaawansowanym stadium jest projekt przebudowy drogi Ostrowiec- Ćmielów, trwa przygotowywanie dokumentów do modernizacji drogi wojewódzkiej przez Sudół. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z powiatem i mogę zdradzić, że będzie dokończona droga w Mychowie. W planach jest modernizacja drogi z Bodzechowa do Grocholic, wspólnie z ostrowieckim starostwem chcemy zgłosić projekt na odwodnienie ulicy Armii Ludowej w Szewnie, drogi w Kosowicach. W tym roku rozpocznie się budowa centrów sportowo- rekreacyjnych w Sudole i Goździelinie. Wspomnieć należy o rewitalizacji centrum Bodzechowa. Podpisałem już umowę z marszałkiem województwa i lada dzień ruszą prace przy dwuletnim projekcie. Nie zapominamy o placówkach służby zdrowia. Ośrodki są odnowione, w Szewnie i Bodzechowie zainstalowaliśmy windy dla niepełnosprawnych. Najogólniej można powiedzieć, że gmina jest wielkim placem budowy. Ale to cieszy. Świadczy o dobrej kondycji finansowej i też o tym, że mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę w urzędzie.

Proszę powiedzieć, czy przez ostatnie lata udało się pogodzić interesy radnych? Nie jest tajemnicą, że każdy chciałby, by to w jego terenie było zrobionych jak najwięcej inwestycji.

- Generalnie myślę, że tak. Realizujemy od lat zrównoważony rozwój gminy. Na początku kadencji, szczególnie młodym radnym mówię, że jak sami zjedzą pół tortu, to dla pozostałych zostanie niewiele. Przedstawiłem radnym ogólny zarys koncepcji, nie było większych sporów czy konfliktów, oczywiście różnice zdań były. Lubię męskie rozmowy, bo wtedy dochodzi się do dobrych rozwiązań. Czasem dzwonią mieszkańcy, którzy żyją w danych środowiskach i lepiej widzą i oceniają pewne sprawy. Niemniej jednak do wszystkiego, co się robi z pieniędzy budżetowych, trzeba podejść rozsądnie.

Dziękuję za rozmowę.
/G. Misiewicz /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 20966 razy,
ostatnio: 2021-04-14 13:07:33
Skomentuj artykuł:
Powrót