Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-08-16

Udane inwestycje w oświatę

Przybywa uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych

- Minione jednacie lat uważam za okres dobrze wykorzystany pod względem poprawy bazy lokalowej placówek, wyposażenia, jak i poziomu kształcenia- uważa opatowski starosta Kazimierz Kotowski.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Wraz z przejęciem szkolnictwa ponadgimnazjalnego władze powiatu opatowskiego sukcesywnie inwestują w poprawę bazy lokalowej, poziom kształcenia uczniów, wyposażenie szkół. Zdaniem starosty Kazimierza Kotowskiego nie bez znaczenia był również fakt, że przyjęte uregulowania dotyczące organizacji pracy w szkołach, wynagradzania nauczycieli zaowocowały tym, że nie było napięć społecznych i nie zdarzyło się, żeby brakowało środków na wynagrodzenia i regulacje płacowe.

- Nie oznacza to, że nie zapewniliśmy pieniędzy na bieżące modernizacje, dosprzętowienie. Efekty tych decyzji są widoczne, niektóre są na finiszu- mówi starosta Kazimierz Kotowski.

Jedną z pierwszych poważnych inwestycji w bazę oświatową było zmodernizowanie systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 1. Przeprowadzona została modernizacja kotłowni, z węglowej na olejową, tym samym odzyskano dodatkowe pomieszczenia i zagospodarowano je.

- Ważny moment to 2004 rok. Podjęliśmy decyzję o rozbudowie i modernizacji liceum. Prace zakończyły się dwa lata później. Powstały hala sportowa, nowy pawilon, szkoła została odnowiona gruntownie- dodaje K. Kotowski.

Istotnym przedsięwzięciem, obejmującym nie tylko placówki szkolne, był olbrzymi projekt termomodernizacyjny. Decyzja o złożeniu wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjęta została w 2005 roku, w ubiegłym roku natomiast definitywnie zakończono prace. Nowy wygląd zyskały m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Niemienicach, Zespół Szkół nr 1 wraz z warsztatami, internat przy Zespole Szkół nr 2, gdzie swoje siedziby mają Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz powiatowa stacja sanepidu.

- Chciałbym nadmienić, że w bursie szkolnej w Ożarowie, po przeprowadzeniu remontu, lokum znalazła tamtejsza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Od przyszłego roku szkolnego znacznie poszerzy zakres świadczonych usług , ponieważ będzie prowadzić badanie słuchu i wzroku dzieci- zaznacza starosta.

Sukcesywne inwestowanie w oświatę nie oznacza bynajmniej, że opatowskie szkoły już nie mają potrzeb. Od wiosny bieżącego roku trwa rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. Przy udziale środków unijnych powstaje nowy pawilon, gdzie będzie między innymi kilka sal dydaktycznych. Młodzież już nie będzie musiała uczyć się na dwie zmiany, a dodatkowo będzie miała do dyspozycji nowoczesne pracownie.

- Kolejnym wyzwaniem jest rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Ożarowie. Jesteśmy już właścicielem i dysponentem działek, na których stoi szkoła, wobec tego możemy w nią inwestować. Opracowywany jest projekt, który zakłada przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zarówno szkoły, jak również ośrodka w Dębnie i domów pomocy społecznej w Sobowie i Czchowie- zaznacza starosta opatowski.

Inwestycje w oświatę nie ograniczają się jedynie do poprawy warunków lokalowych. Zespoły szkół posiadają bardzo dobrze doposażone pracownie. W liceum są trzy, w Ożarowie również trzy. W tej ostatniej szkole niedawno otwarto nową pracownię do nauki na kierunku mechatronik. Po rozbudowie bazy w Zespole Szkół nr 1 będą kolejne. Przygotowane są do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o cztery pracownie, w tym jedną językową, multimedialną i dwa zestawy do procesu dydaktycznego.

- Możemy mówić o sukcesie. W tym roku nie ma spadku liczba uczniów, którzy zadeklarowali kontynuowanie nauki w naszych placówkach. Powiem więcej, przybyło do klas pierwszych więcej uczniów, niż wyszło z maturalnych- dodaje Kazimierz Kotowski.

Starosta zaznacz również, że mimo tendencji sprzed kilku lat, która ograniczała szkolnictwo zawodowe, w powiecie opatowskim nie zlikwidowano zawodówek.

- Bardzo dobrze się stało, że utrzymane zostały warsztaty. W Ożarowie, właśnie na bazie pomieszczeń i sprzętu do praktycznej nauki zawodu, otwarto centrum kształcenia i weryfikacji spawaczy. W Opatowie działa stacja diagnostyczna, a od września prowadzona będzie nauka jazdy. Moim zdaniem młodzież ma bardzo dobre warunki do nauki zawodu. Chcielibyśmy, aby absolwenci kończyli szkoły z uprawnieniami do wykonywania zawodu- stwierdza opatowski starosta.
/G. Misiewicz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 27393 razy,
ostatnio: 2022-07-02 01:24:43
Skomentuj artykuł:
Powrót