Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-07-19

To był dobry rok

Edukacja okiem wiceprezydenta

O ostrowieckiej oświacie i zmianach, jakie czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, rozmawialiśmy z wiceprezydentem Ostrowca Jarosławem Piotrem Kopańskim.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Panie prezydencie, jak ocenia pan ostrowiecką oświatę za miniony rok szkolny?

- W roku szkolnym 2009/10 w gminnych szkołach i przedszkolach działo się bardzo dużo. Można tu wskazać co najmniej kilka interesujących wydarzeń, o których warto pamiętać. Mówiąc krótko, sporo udało się zrobić zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i edukacyjnej.

Co zmieniło się w ostrowieckich placówkach oświatowych przez ten rok?

- Trudno w kilku słowach podsumować wszystko, co się działo w trakcie minionych 10 miesięcy, więc siłą rzeczy ograniczę się do przypomnienia hasłowo kwestii najistotniejszych. Przede wszystkim należy zauważyć, że sieć gminnych szkół i placówek oświatowych pozostała taka, jak w przeszłości - ze zmianą w postaci utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w PSP nr 9, co wychodziło naprzeciw postulatom społeczności Denkowa. Pojawiła się również kolejna placówka, dla której gmina nie jest organem prowadzącym, w postaci Przedszkola Publicznego nr 1, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, zwiększając ofertę przedszkolną na terenie miasta.

Z działań natury wychowawczej odnotujmy realizację programów wychowania patriotycznego. Ich elementem stała się m.in. akcja sadzenia Dębów Pamięci, poświęconych osobom związanym z Ostrowcem, które zginęły w Katyniu, Twerze, Miednoje i w innych miejscach na terenie byłego Związku Sowieckiego. Za dużej rangi wydarzenie uznać należy nadanie imienia Orląt Lwowskich PSP 14 i PG 4.

Gołym okiem widać poprawę substancji materialnej naszych szkół i przedszkoli. By wspomnieć jedynie przedsięwzięcia największe, przypomnę, że oddaliśmy do użytku 5 boisk wielofunkcyjnych, dobiegł też końca proces termomodernizacji przedszkoli. Nadal trwały prace w obiekcie PG nr 3, w ramach realizowanego w cyklu dwuletnim projektu "Gimnazjum na miarę XXI wieku".

Jakie programy edukacyjne realizowała Gmina Ostrowiec, aby podnieść poziom kształcenia uczniów?

- W tym roku w gminnych szkołach realizowano kilka projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Największymi z nich były: "Szkoła równych szans" oraz "Potrafisz"; o ile ten pierwszy był stricte projektem gminy, o tyle w drugim przypadku gmina pozostawała partnerem formalnym Agencji Rozwoju Lokalnego. Oba projekty adresowane były do gimnazjalistów. Ich podstawowa idea polegała na zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów w celu poszerzenia i utrwalenia wiedzy.

Z innych działań wykonywanych w oparciu o finansowanie zewnętrzne (Program Comenius) warto zwrócić uwagę na projekt o sympatycznej nazwie "Prawdziwa i fantastyczna podróż po ogrodach Europy", realizowany przez PSP nr 5 we współpracy ze szkołami z kilku krajów UE .W jego ramach prowadzona jest wymiana naszej młodzieży z uczniami z Portugalii, Włoch i pozostałych beneficjentów projektu. Stosownie do harmonogramu uczniowie ze szkół "partnerskich" przyjadą do Ostrowca jesienią tego roku.

Jakich zmian należy spodziewać się w ciągu najbliższego roku szkolnego?

- Wspomnę o jednej, która zostanie sfinansowana niemal w całości ze środków zewnętrznych. Od grudnia 2010 r. ruszy kolejny projekt edukacyjny - "Moje przedszkole". W jego ramach czas pracy w przedszkolach zostanie wydłużony do godziny 17, pojawią się dodatkowe zajęcia np. z rytmiki, j. angielskiego a dzieci będą mogły skorzystać indywidualnie lub grupowo z pomocy logopedy. Z kolei od września 2011 uruchomione będą trzy dodatkowe oddziały: w PP 11, PP 15 i PSP 10. Dzięki temu problem umieszczenia dziecka w ostrowieckich przedszkolach powinien praktyczne zniknąć, bo oznacza to 75 dodatkowych, nowych miejsc. Realizacja całego projektu potrwa do czerwca 2012 a bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie w sumie - jak planujemy - ponad 630 dzieci.

Dziękuję za rozmowę.
/K. Tomala/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 28803 razy,
ostatnio: 2022-07-01 12:18:35
Skomentuj artykuł:
Powrót