Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-08-09

Pracowite półrocze w gminie Ćmielów

Z żelazną konsekwencją realizują zadania

O tym, co udało się zrealizować od początku roku w gminie Ćmielów i o planach na najbliższe miesiące rozmawialiśmy z burmistrzem Ćmielowa, Janem Kuśmierzem.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Jak w kilku zdaniach podsumowałby Pan minione półrocze i co z tego, co dotychczas udało się zrobić uważa Pan za najważniejsze dla miasta i gminy?

- Odnosząc się do pierwszego półrocza 2010 roku, z satysfakcją można stwierdzić, że jedno z największych zadań - budowa hali sportowej przy PSP nr 1 w Ćmielowie - jest realizowane bez większych problemów i zgodnie z terminem powinno być zakończone i oddane do użytku 30 września, tak jak to wynika z umowy. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 30 tys., co pozwoliłoby na budowę kolejnych obiektów sportowych wokół szkoły. Cieszy również fakt, że szczęśliwie zakończył się pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej dla Ćmielowa, Brzóstowej i Grójca. Śmiało można stwierdzić, że zadanie to zrealizowane jest już w 30%. Uważam, że jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne i nie wystąpią żadne nieprzewidziane sytuacje, to roboty powinny zakończyć się terminowo pod koniec bieżącego roku.

Jakich dużych inwestycji można spodziewać w najbliższym czasie?

- W pierwszej kolejności czeka nas budowa drogi Kolonia Krzczonowice - Jastków I etap. Jesteśmy już po przetargu i podpisaniu umowy z firmą, która zaproponowała najniższą ofertę w granicach 50% wartości kosztorysowej. Zadanie powinno być zrealizowane do 30 października. Obecnie pracujemy również nad programem rewitalizacji Ćmielowa. Jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i uważam, że około 15-20 sierpnia uda nam się zgromadzić wszystkie dokumenty i ogłosić przetarg. Chcemy, aby pierwszy etap tej inwestycji obejmujący budowę parkingu na placu przykościelnym i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ćmielowskim gimnazjum zrealizowany był do 30 października. W przyszłym roku w ramach rewitalizacji odnowiona będzie elewacja i otoczenie gimnazjum, pomniki Niepodległości i św. Floriana, scena przy Domu Kultury, powstaną również nowe boiska syntetyczne, ogrodzone i oświetlone. Już teraz przygotowujemy się do złożenia wniosków na dofinansowanie dalszej budowy kanalizacji, będziemy ubiegać się także o inne granty, niezbędne dla zrównoważonego rozwoju naszej miejscowości.

Jednym z takich pożądanych zadań z pewnością jest budowa łącznika ulicy Zamkowej z ulicą Kolejową w Ćmielowie, na którą gmina dostała już dofinansowanie. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa. Co dalej z tą inwestycją?

- Muszę przyznać, że mamy trochę problemów, jeśli chodzi o to zadanie. Wysoki stan wód gruntowych na jesieni, bardzo duże opady śniegu w zimie i intensywne opady deszczu w maju praktycznie uniemożliwiają budowę tej drogi w zakresie, jaki został przyjęty. W związku z tym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie koncepcji odwodnienia i na ten moment jest już w naszym posiadaniu. W najbliższym czasie wystąpimy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zaopiniowanie koncepcji. Ponieważ odwodnienie będzie przebiegało przez teren Natura 2000, taka zgoda jest konieczna. Jesteśmy również po rozmowach z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co do zmiany technologii budowy tej drogi, polegającej na zabezpieczeniu specjalną siatką korpusu drogi, żeby przy wysokich stanach wód nie narażać jej na podmycie lub rozmycie. Będziemy chcieli również w niewielkim stopniu podwyższyć korpus jezdni, wstępnie w granicach nawet do 20 cm. W związku z tym termin zakończenia inwestycji przesunął się na 30 sierpnia 2011 roku. Uważam, że i to zadanie uda nam się szczęśliwie sfinalizować.

Co, poza zadaniami dużymi, z dofinansowaniem unijnym?

- Oprócz dużych zadań, żeby nie koncentrować wszystkiego w centrum gminy, zabiegamy również o środki z innych źródeł, m.in. z programu Leader. Wkrótce rozpoczną się remonty w świetlicach OSP Grójec i OSP Wiktoryn. Gmina współfinansuje również zadania na drogach powiatowych. Dofinansowała budowę mostu w Rudzie Kościelnej, budowę drogi w Stokach Dużych, a ostatnio zapadła decyzja o dofinansowaniu remontu drogi na Łysowody. Do końca sierpnia odnowiona zostanie również elewacja budynku PSP nr 1, a w najbliższej przyszłości planujemy wykonać odwodnienie wokół szkoły. Pocieszające jest, że największy zakład pracy w gminie i jednocześnie największy podatnik dobrze prosperuje. Nie dotknął nas kryzys, w porównaniu z innymi regionami Polski, ominęła nas powódź i myślę, że przyjmując, tak jak było to dotychczas, zasadę żelaznej konsekwencji w realizowaniu zadań gmina będzie się rozwijać.

Zbliża się koniec kadencji, co w związku z tym chciałby Pan zrobić jeszcze dla miasta i gminy?

- Największym wyzwaniem jest dla mnie zadanie podjęte wspólnie z gminą Bodzechów i Ożarów i w którym wspierają nas powiat ostrowiecki i opatowski, dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 755 relacji Ostrowiec - Ożarów. Jest realna szansa, że w czwartym kwartale tego roku zadnie to, może nie całe, ale przynajmniej jego pierwszy etap, o który postulowałem w rozmowie z marszałkiem województwa i dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, uda się wprowadzić do realizacji. Są to decyzje poza moim zasięgiem, natomiast nie ukrywam, że przebudowa tej drogi jest bardzo istotna. Zawsze podkreślam, że jest to kręgosłup gminy, a żaden organizm bez zdrowego kręgosłupa nie może funkcjonować.

Dziękuję za rozmowę
/K. Fałdrowicz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 27326 razy,
ostatnio: 2022-07-01 17:56:51
Skomentuj artykuł:
Powrót