Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-08-02

MPK pod czujnym okiem gminy

Spółki mają się dobrze

W ocenie wiceprezydenta Jarosława Górczyńskiego sytuacja w miejskich spółkach jest bardzo stabilna. Realizowane są duże inwestycje, a osiągnięte wyniki potwierdzają prawidłową gospodarkę finansową.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
- Należy szczególnie wyróżnić i pochwalić inwestycje realizowane przez spółkę MWiK. Mam tu oczywiście na myśli projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec" , który zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach Gutwin, Koszary i Częstocice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków - mówi wiceprezydent Jarosław Górczyński.- Nie można pominąć również inwestycji realizowanych przez spółkę MEC. Prowadzone jest sukcesywne podłączanie domków jednorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy przekonali się, że jest to korzystniejsze, ponieważ przy ewentualnych podwyżkach gazu, korzystanie z sieci jest tańsze. Dodatkową zaletą jest niewątpliwie zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, gdyż w niektórych rejonach naszego miasta przekroczone zostały stężenia niskiej emisji wynikające właśnie z palenia w piecach.

W ostatnim okresie OTBS również poczynił wiele, by zróżnicować i zwiększyć swoje dochody. Spółka stała się znaczącym inwestorem na rynku mieszkaniowym, czego efektem są oddane niedawno do użytku dwa bloki przy ulicy Sikorskiego.

- Wszystkie mieszkania w nowych blokach zostały sprzedane. Inwestycję rozliczono z zyskiem, co pozwoli poprawić kondycję finansową spółki. Następna nasza odważna decyzja to budowa osiedla mieszkaniowego przy ulicy Pogodnej - również w systemie deweloperskim - gdzie docelowo powstanie siedem bloków. Ogłoszony został już przetarg na wybór wykonawcy pierwszych dwóch - zaznacza wiceprezydent Górczyński.

Stabilna sytuacja jest również w MPRD. Zdaniem wiceprezydenta, działania które podjął zarząd w poprzednich latach przyniosły efekty. Spółka jest dosprzętowiona, poprawiła się jakość wykonywanych robót, stosowane są nowoczesne technologie i co ważne zwiększyło się zatrudnienie.

- MPRD jest ważnym wykonawcą w tej branży i śmiało mogę powiedzieć, że nie tylko na rynku lokalnym, ale w całym regionie - przyznaje J. Górczyński.

Zadawalające efekty przynosi także działalność ZUO Janik. Jak podkreśla wiceprezydent spółka zamknęła rok 2009 z bardzo dobrym wynikiem finansowym, nie ma obawy, że za kilka lat miasto i gminy będące udziałowcami zostaną pozbawione miejsca do składowania swoich odpadów komunalnych.

O dobrej kondycji można też mówić w przypadku Zakładu Usług Pogrzebowych, czego nie można z kolei powiedzieć, analizując działalność w spółce MPK.

- Od wielu lat sytuacja w MPK jest napięta- nie ukrywa wiceprezydent Jarosław Górczyński.- Konkurencja w postaci prywatnych przewoźników i ceny paliwa powodują, że rynek komunikacyjny jest bardzo trudny. Zarząd wprowadza program naprawczy, a my jako gmina wspomagamy spółkę, choć trzeba przecież pamiętać, że obowiązuje nas ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, która niejako ogranicza możliwości udzielanej pomocy. Porównując jednak wyniki spółek MWiK, MEC, MPRD, OTBS, ZUO Janik, ZUP do ich wyników sprzed 4 lat, można śmiało powiedzieć, że udało się w tym czasie wprowadzić wiele zmian, z korzyścią dla naszych mieszkańców.
/G. Misiewicz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 28216 razy,
ostatnio: 2022-07-01 23:49:59
Skomentuj artykuł:
Powrót