Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-07-12

Edukacja to podstawa

Oświata wczoraj i dziś

O oświacie w gminie Waśniów rozmawialiśmy z wójtem Krzysztofem Gajewskim.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Nie tak dawno byliśmy świadkami otwarcia hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Waśniowie. O potrzebie wybudowania nowoczesnego obiektu, jak na razie jedynego w gminie mówiło się od kilku lat. W ubiegłym roku wmurowano kamień węgielny i można powiedzieć, że przygotowanie zadania było znacznie dłuższe niż sama realizacja.

- Rzeczywiście, ale nie było to zależne od nas. Na początku 2006 roku gmina zamówiła dokumentację techniczną sali. Nie ukrywam, że mieliśmy wątpliwości, czy rzeczywiście inwestycja szybko dojedzie do skutku. Początkowo wydawało się, że projekt trzeba będzie odłożyć na półkę z powodu braku odpowiednich funduszy. Jednak dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i marszałka Adama Jarubasa pojawiła się szansa na sfinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego. W listopadzie 2008 roku podpisano preumowę, a 4 czerwca ubiegłego roku zasadniczą umową na dofinansowanie. Wkrótce ruszyły prace budowlane. Całkowity koszt budowy wyniósł 6,7 mln złotych. Mogliśmy się cieszyć z 4 mln złotych dofinansowania, więc udział gminy w tej potrzebnej inwestycji to tylko 2,7 mln złotych. Gdyby nie środki zewnętrzne, gminy nie byłoby stać wykonać tak kosztownego obiektu.

Powstanie hali jest dowodem, że gmina się rozwija. Jednak dlaczego budowa nowoczesnej sali sportowej była tak ważna?

- Główną ideą, jaka przyświecała nam podczas realizacji tego projektu było zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów. Młodzi ludzie powinni móc zdobywać rzetelną wiedzę zarówno w mieście jak i w małej miejscowości. Nasza gmina stawia na edukację. Wiemy, że do harmonijnego rozwoju młodego człowieka potrzebne jest zapewnienie możliwości ćwiczenia rozwoju nie tylko umysłu, ale i ciała. Wybudowanie sali zbliżyło nas do tego celu. Nasi uczniowie mają do dyspozycji bardzo nowoczesny obiekt. Hala ma powierzchnię 1600 metrów kwadratowych. Obok powstaje kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni ponad 4600 metrów kwadratowych.

W ostatnich latach samorząd wiele uwagi poświęcał sprawom szkolnictwa, szczególnie w kontekście rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej. Hala w Waśniowie zajmuje szczególne miejsce, ale przecież nie jest to jedyne zadanie.

- Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się w 1991 roku. Ówczesny Sejmik Województwa Kieleckiego podjął bezprecedensową uchwałę w sprawie klęski w oświacie w gminie Waśniów. Nie będę przypominał, w jakich warunkach uczyli się uczniowie. Podam tylko jeden przykład. W Boleszynie do szkoły dzieci na piętro wchodziły po drabinie. W 1994 wybudowana została nowa placówka w tej miejscowości. Reforma oświatowa wymusiła na nas zmianę planów inwestycyjnych. Zamiast kończyć obiekt w Mominie, gdzie dzieci uczyły się w prawie stuletnich budynkach, należało jak najszybciej zabezpieczyć bazę lokalową dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Waśniowie. Cztery lata później udało się wykończyć okazały obiekt w Mominie. W ciągu kilku ostatnich lat zainwestowaliśmy również w modernizację budynku szkolnego w Nowym Skoszynie. Wraz z inwestycjami w poprawę warunków lokalowych, nie zapominamy o bazie sportowej.

Nie można zaprzeczyć, że znaczne środki budżetowe i zewnętrzne zainwestowała gmina w poprawę i rozbudowę bazy lokalowej, choć na przestrzeni kilkunastu lat kilka placówek oświatowych przestało istnieć. Co się dzieje z budynkami, w których były szkoły?

- W Janowicach szkoła mieściła się w piętrowym, murowanym obiekcie. Aktualnie zajmuje się nim Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Janowice. Dworek po szkole w Czajęcicach kupiła prywatna osoba i inwestuje w jego modernizację. W Nagorzycach natomiast swoją działalność na rzecz ubogich prowadzi fundacja siostry Chmielewskiej. W budynku po szkole mieści się dom samotnej matki, a w domu nauczyciela jest świetlica w której spotykają się mieszkańcy, działa przedszkole. W budynku po szkole w Nosowie, przez wiele lat była stanica harcerska. Stan techniczny obiektu jest zły i będziemy go chcieli sprzedać. Zleciliśmy wycenę, ale pozytywną opinię musi wyrazić gmina, poprosimy też o zdanie radę sołecką.

Z jakimi problemami boryka się oświata w gminie Waśniów?

- Zasadniczą bolączką jest spadająca liczba uczniów. Wpływa to bardzo niekorzystanie na finanse oświaty, ponieważ na każdego ucznia gmina otrzymuje subwencję. Mniejsza liczba uczniów- mniejsze pieniądze. A niestety koszty utrzymania obiektów nie spadają, wręcz przeciwnie, z roku na rok są coraz wyższe. Poza tym rosną też wydatki związane z realizacją zapisów Karty Nauczyciela. Coraz więcej pracowników oświaty podnosi swoje kwalifikacje, co cieszy, ale też kosztuje. Ustawodawca nałożył na gminę obowiązek wyrównywania wynagrodzenia do średnich krajowych.

Jakie jeszcze plany inwestycyjne ma pan w odniesieniu do bazy oświatowej?

- Przede wszystkim będziemy się starać pozyskać pieniądze w ramach tak zwanych małych grantów. Każda ze szkół może dostać od 6 do 12 tysięcy złotych na doposażenie oddziałów przedszkolnych. Przymierzamy się też do poważnego zadania, jakim będzie niewątpliwie budowa sali przy Zespole Szkół w Mominie.

Dziękuję za rozmowę
/G. Misiewicz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 30512 razy,
ostatnio: 2022-07-07 15:57:39
Skomentuj artykuł:
Powrót