Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2010-07-26

Jubileusz Zochcinka

Diamentowa placówka

Polowa msza święta, okolicznościowe przemówienia, występy artystyczne, wspólny posiłek oraz zabawa taneczna to główne punkty uroczystych obchodów 60-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej przez o. Tacjana z opatowskiego klasztoru. Oprawę muzyczną zapewnił chór złożony z mieszkańców placówki.

- Czasem warto coś zrobić dla jednej łzy szczęścia, nie dbając o sławę i zysk. Czasem wystarczy jeden gest w stronę drugiego człowieka- mówił w homilii ks. Tacjan Mróz, gwardian klasztoru oo. Bernardynów w Opatowie. -Oby ta placówka wypełniała dalej swoje zadanie.

Po nabożeństwie Mieczysław Niewójt, dyrektor DPS W Zochcinku przedstawił rys historyczny placówki.

- 24 lipca 1950 roku DPS przyjął pierwszych pensjonariuszy. Pierwszą osobą przyjętą o godzinie około 11.20 był Michał Wiśniewski wraz z żoną Teofilą z gminy Modliborzyce. Drewniany dworek o parterowej kondygnacji z zabudowanym i zagospodarowanym poddaszem zbudowany z drewna i cegły lepionej gliną, posiadał dwunasto- i szesnastoosobowe sale. Życie codzienne mieszkańców domu wypełniała praca w gospodarstwie rolnym.

W dużej części dom był samowystarczalny. Hodowano trzodę, bydło, konie, owce, kury, ryby, a także na 18 hektarach uprawiano zboża i rośliny okopowe. Nadmiar produkcji z gospodarstwa sprzedawano, a uzyskane pieniądze przeznaczano na cele Domu. Na początku lat 80. XX wieku mocno wyeksploatowany drewniany dworek, w którym mieszkali pensjonariusze, praktycznie nie nadawał się do dalszego zamieszkiwania. Każde tąpnięcie (nawet wyładowanie atmosferyczne) groziło katastrofą budowlaną. Istnienie Domu znalazło się pod znakiem zapytania. Wspaniała postawa kadry, jak i mieszkańców pozwoliła na podjęcie radykalnej decyzji ratowania Domu. Ratunek był jeden - natychmiastowa budowa całej bazy mieszkalno - socjalnej. Jeśli mogę tak to nazwać, w sposób cudowny udało się przekonać władze wojewódzkie i centralne, aby praktycznie budować od podstaw nowy Dom. W roku 1984 pod zarząd dyrekcji Domu w Zochcinie został oddany o 30 kilometrów oddalony, po kapitalnym remoncie, budynek Szkoły Podstawowej w Czachowie. Kapitalny remont zakładał uruchomienie filii Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Zochcinie. Filia zaczęła funkcjonować od lutego 1985 roku i jak na tamte czasy posiadała wspaniałe warunki mieszkalne (większość pokoi dwuosobowych). Do filii w Czachowie przewieziono 23 mieszkańców z Zochcinka. Pozwoliło to na rozgęszczenie Domu w Zochcinku i przeprowadzenie remontu zabezpieczającego na czas wybudowania nowego pawilonu. W połowie lat 80. zrodziła się myśl o budowie nowego zaplecza mieszkalnego dla Domu w Zochcinie. Pod koniec lat 80. powstały pierwsze projekty gotowe do realizacji inwestycji budowlanej. Ze względów finansowych inwestycja podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie zakładano zrealizować całą infrastrukturę, budynek warsztatowo garażowy (obecny budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej), hotel personelu (obecnie budynek mieszkalny "A") oraz oczyszczalnię ścieków.

Budowę rozpoczęto w 1998 roku, począwszy od budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Zochcinie, po licznych interwencjach, zainteresowano ówczesnego Ministra Pracy, pana Jacka Kuronia. Dom w Zochcinie zaczął wreszcie otrzymywać środki finansowe wystarczające na ciągłą i płynną realizację zadań inwestycyjnych. 29 września 1992 roku to data stanowiąca bardzo ważne wydarzenie w dziejach naszego Domu. Oddany został do użytku budynek mieszkalny "A". Dom wreszcie otrzymał godziwe warunki mieszkalne dla 72 osób. W dwa lata po oddaniu do użytku budynku mieszkalnego "A", tj. 29 września 1994 roku został oddany budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej. 15 marca 2005 roku do użytku został przekazany budynek "B". Dziś w DPS może na stałe mieszkać 155 osób przewlekle psychicznie chorych- powiedział Niewójt.

Wszyscy zaproszeni goście podkreślali rolę, jaką w środowisku pełni dostojny jubilat.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć wystawę prac wykonanych przez mieszkańców DPS oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Imprezę zakończyły występy artystyczne i zabawa taneczna.

Nie lada frajdą była możliwość przejażdżki bryczką. Wszystkim smakowały też potrawy przygotowane przez kuchnię ośrodka.
/Jaz/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 21047 razy,
ostatnio: 2021-04-14 15:42:19
Skomentuj artykuł:
Powrót