Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-11-25

Wspólnie z Duńczykami

      Gmina Kunów, jako jedna z dwudziestu w Polsce objęta została programem realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Związek Gmin Duńskich. Jednym z elementów tego programu mają być szkolenia dla osób bezrobotnych, które mogą się odbyć już na początku przyszłego roku.

      Gmina Kunów uczestniczy w projekcie pod nazwą "Wzmacnianie wdrażania dorobku wspólnotowego na szczeblu regionalnym". Program ten finansowany jest ze środków przedakcesyjnego programu PHARE. Projekt obejmuje takie obszary tematyczne jak: ochrona środowiska, polityka rynku pracy i opieki społecznej, zamówienia publiczne i usługi komunalne.


      - Pierwszą wizytę gości z Danii mieliśmy w gminie już we wrześniu - mówi Bogusław Małowski, wiceburmistrz Kunowa. - Duńczycy wizytowali między innymi placówki oświatowe, a także wysypisko śmieci w Janiku, które wywarło na nich bardzo pozytywne wrażenie.


      Podczas wizyty analizie poddany został sposób wdrażania przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska, zatrudnienia i polityki społecznej i porównany z przepisami unijnymi. Kolejnymi etapami współpracy mają być szkolenia poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, a prowadzone przez unijnych ekspertów. Gmina będzie miała możliwość skorzystania z doświadczeń ekspertów w sprawach przepisów prawa Unii Europejskiej, jak również z doświadczeń wdrażania dorobku wspólnotowego w Danii.


      Jednym z elementów programu finansowanego przez fundusz PHARE ma być także organizacja szkoleń dla bezrobotnych z gminy Kunów. Pierwsze z nich mają być zorganizowane już na początku przyszłego roku. Bezrobotni będą mogli dowiedzieć się wielu szczegółów, między innymi jak otworzyć własną działalność gospodarczą.


    Współpraca z Duńczykami owocuje także na polu promocyjno - informacyjnym. Jeszcze w listopadzie Kunów zaprezentowany zostanie w specjalnym wydaniu biuletynu Związku Gmin Duńskich.


    mac


     
/ Wiadomości Św./

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 14380 razy,
ostatnio: 2020-06-03 22:56:38
Skomentuj artykuł:
Powrót