Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2011-05-23

Zadania publiczne na 2011 rok rozdzielone

Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych wniosków dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu w 2011 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji- wicestarosta Eligiusz Mich, a tryb wyboru ofert przedstawił członek komisji Mieczysław Libuda. Łącznie wpłynęło 9 wniosków na realizację następujących zadań publicznych powiatu- profilaktyka chorób nowotworowych, promowanie honorowego krwiodawstwa, profilaktyka cukrzycy- po 1 ofercie; organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- 5 ofert; pomoc społeczna, pozyskiwanie żywności i jej dystrybucja na rzecz najuboższych rodzin z terenu powiatu ostrowieckiego.

Nie było chętnych do organizacji Wakacyjnego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, Wakacyjnego Turnieju Piłki Koszykowej oraz wycieczek rowerowych po ciekawych miejscach w powiecie pod hasłem „Powiatowy Cyklista”. Środki, które miały być na nie przeznaczone, przekazano na inne zadania.

Komisja zdecydowała, że 3000 złotych na profilaktykę chorób nowotworowych otrzyma Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”. Po 2000 złotych na promowanie honorowego krwiodawstwa i profilaktykę cukrzycy otrzymają Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Ostrowcu. Na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 10.000 złotych otrzyma Polski Komitet Pomocy Społecznej, a 5000 zł- Polski Czerwony Krzyż. Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzyma również 2000 złotych na realizację zadania- pozyskiwanie żywności dla najuboższych.

/Źródło: tos.pl/
/MAcSi/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 8015 razy,
ostatnio: 2021-02-24 08:18:04
Skomentuj artykuł:
Powrót