Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2015-10-23

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Źródło: Urząd Miasta


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Jarosław Górczyński oraz Wiceprezydent Miasta Marzena Dębniak spotkali się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie naszego miasta.

Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje zadań publicznych do realizacji w 2016 roku, dokonano konsultacji gminnego programu współpracy na lata 2016 - 2017 oraz przeprowadzono nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych w 2016 r.

Do priorytetowych zadań zapisanych w Gminnym Programie na lata 2016 - 2017 należą:

1. prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii - z zakresu przeciwdziałania

patologiom społecznym,

2. prowadzenie centrum integracji społecznej - z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3. prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - z zakresu pomocy społecznej,

4. prowadzenie domu pomocy społecznej - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

- Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w Ostrowcu Świętokrzyskim - mówi prezydent miasta Jarosław Górczyński. W projekcie budżetu na 2016 rok na dzień dzisiejszy zaplanowano kwotę 1.750.000 zł, co związane jest z realizacją zadań publicznych w szerokim zakresie od: kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

/UM/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 7291 razy,
ostatnio: 2021-02-26 07:28:16
Skomentuj artykuł:
Powrót