Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2001-06-27

Wolontariat szansą...!!!

      Obiekty Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. w dniach 7-8.06.2001r. gościły 60 osób z terenu całej Polski i około 200 mieszkańców naszego miasta, a to za sprawą Konferencji "Wolontariat Profilaktyką Bezrobocia i Szansą Edukacyjną Młodzieży" zorganizowanej przez Stowarzyszenie "EGO", Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Tak duże zainteresowanie konferencją świadczy o tym iż kwestią wolontariatu zainteresowanych jest roku na rok więcej środowisk i coraz szersze grono ludzi poprzez swoje działanie stwarza warunki wspierające rozwój wolontariatu w Polsce. To, że wolontariat jest nierozerwalnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, podkreśla też Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanawiając rok 2001 Światowym Rokiem Wolontariatu. W ten sposób wyraża ona uznanie milionom wolontariuszy bezinteresownie działającym na rzecz osób i środowisk potrzebujących. To, że taka konferencja miała miejsce w Ostrowcu Św. zdecydowanie umacnia nasze miasto na krajowej mapie wolontariatu, ale co ważniejsze lokalni działacze zarówno ci pozarządowi jak i samorządowi, środowiska pedagogiczne oraz młodzież mieli możliwość uzyskać wiele wartościowych informacji na poruszane tematy od osób, które na co dzień kreują ruch wolontarystyczny w Polsce. Kreują to znaczy tworzą przepisy prawne, koordynują międzynarodową wymianę wolontariuszy, dofinansowują działania na rzecz lokalnego środowiska czy prezentują model funkcjonowania centrum wolontariatu. Cieszy fakt, iż mieliśmy możliwość skonfrontować nasze działania z tymi, którzy wiodą prym w kraju i co ważniejsze, według ich opinii, nie mamy się czego wstydzić. Konferencja od strony organizacyjnej i merytorycznej zdaniem referentów i przybyłych gości została oceniona bardzo wysoko. Szczególnie mocno podkreślona została współpraca sektora pozarządowego z lokalnym biznesem, a to za sprawą inicjatywy na rzecz powołania Lokalnego Funduszu Stypendialnego, oraz utworzeniem Serwisu Organizacji Pozarządowych. Patronat nad Lokalnym Funduszem Stypendialnym objął ostrowiecki przedsiębiorca -właściciel firmy Auto Haus Wojciech Wiśniewski. Inicjatorzy w ciągu pół roku zamierzają stworzyć kampanię promującą fundusz, powołać radę programową i już w przyszłym roku szkolnym rozpocząć działalność stypendialną. Kampania będzie skierowana do dwóch grup odbiorców. Pierwsza grupa to przedsiębiorcy i rodzice, a tematem zachęcającym ich do wsparcia funduszu będzie hasło "Dajmy naszej młodzieży szansę godnie powrócić do Ostrowca", natomiast drugą grupę będą tworzyli młodzi ludzi pod hasłem "Nie bądź czarna owca, wracaj do Ostrowca". Z kolei Serwis Organizacji Pozarządowych to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia "EGO" i firmy InfoNet s.c. Serwis będzie spełniał rolę informatora o sytuacji i roli sektora pozarządowego, o możliwościach pozyskania funduszy zewnątrz oraz będzie on katalogował ostrowieckie organizacje i ruchy społeczne, jednocześnie je prezentując.


    Organizacje, które chcą nieodpłatnie zrobić i posiadać swoją stronę internetową, proszone są o kontakt pod nr telefonu 602 135 170. Od września ruszy także akcja darmowych kont dla szkół, młodzieży i studentów oraz powołany zostanie zespół redaktorów ostrowieckiego serwisu internetowego.


    Fakt natomiast, że konferencja została zorganizowana głównie przez wolontariuszy działających przy Stowarzyszeniu "EGO", potwierdza słuszność działań o propagowanie takich idei i postaw.


    W tym miejscu pragnę podziękować p. Ewie Bondaruk z WSBiP za kompetentną i odpowiedzialną współpracę, obsłudze administracyjnej WSBiP za rzetelną i sympatyczną pomoc techniczną, Gazecie Ostrowieckiej za promocję medialną konferencji, firmie Mega Art Media za umożliwienie nieodpłatnego rozplakatowania słupów reklamowych, Elżbiecie Sołtys za ogromne wsparcie duchowe i wszystkim wspaniałym wolontariuszom z życzeniami wielu sukcesów na swej drodze jako innowatorzy społeczni.


    Na koniec składam serdeczne podziękowania dla Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej za znaczne finansowanie rocznego programu Stowarzyszenia "EGO" i samej konferencji.

/ Jarosław Kuba/

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 28082 razy,
ostatnio: 2020-02-24 17:37:10
Skomentuj artykuł:
Powrót