Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-06-13

Sukces uczniów THM


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Na początku maja br. do miana najlepszej pracy dyplomowej w Wojewódzkim Ośrodku Techniki i Wynalazczości w Kielcach dołączyła praca pt. "Multimedialny program do wyznaczania charakterystyk silników indukcyjnych" uczniów technikum: Marcina Mazura i Łukasza Bakalarskiego, której promotorem był mgr inż. Robert Warda, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3.


    Praca ta zajęła I miejsce w kategorii "Pomoc dydaktyczna" i została skierowana do rywalizacji na szczeblu centralnym. W eliminacjach ogólnopolskich praca ta została wyróżniona spośród stu innych, nadesłanych do konkursu, zaś promotor, mgr inż. Robert Warda uhonorowany listem gratulacyjnym. Autorzy pracy zostali również przez jury zaliczeni do grona laureatów Turnieju.


    Należy nadmienić, iż nagrodzeni uczniowie oprócz dyplomów, wyróżnień otrzymali zaświadczenia wydane przez Komitet Główny Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w Warszawie, dające im przepustkę na uczelnie techniczne.


    "Multimedialny program do wyznaczania charakterystyk silników indukcyjnych", to samodzielnie napisany program komputerowy, który umożliwia nauczycielowi prezentację na zajęciach lekcyjnych w postaci multimedialnej, pracę /regulację oraz rozruch/ trójfazowych silników indukcyjnych, klatkowych i pierścieniowych.


    Istnieje również możliwość szybkiego sprawdzenia nabytej wiedzy przez ucznia na temat wybranego silnika czy silników indukcyjnych. Należy nadmienić, iż autorzy pracy wykazali się dodatkową wiedzą z zakresu informatyki (język Delphi), która to nie jest objęta programem nauczania w szkole, wykazali się też dużą wiedzą z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych.


    Praca zawiera również prezentację multimedialną w postaci strony internetowej www. Do galerii szkolnych olimpijczyków, eksponowanej od wielu lat w Technikum Hutniczo - Mechanicznym, dołączą więc kolejni uzdolnieni uczniowie. Są absolwentami trzyletniego technikum na podbudowie szkoły zawodowej.


    Warto wspomnieć, iż w roku ubiegłym również uczniowie ZS Nr 3 (THM) pod kierunkiem Roberta Wardy zajęli I miejsce w województwie, a na szczeblu centralnym w gronie najlepszych - uzyskali tytuł FINALISTY, zaś praca została nagrodzona listem pochwalnym.


    To nie koniec sukcesów szkoły w tegorocznym TMMT. Trzecie miejsce w turnieju na szczeblu wojewódzkim uzyskała w kategorii - Pomysł techniczny, praca uczniów Pawła Guza i Konrada Kuśmierza pod kierunkiem wicedyrektora, mgr inż. Wacława Kołodziejczaka, a także - praca dyplomowa uczniów: Pawła Heby, Pawła Rokosznego, Konrada Wyżykowskiego, której promotorem był mgr inż. Dariusz Granat. Prace te zostały przesłane na konkurs TECHNIK 2004, którego wyniki znane będą w drugiej połowie czerwca.


    /m/
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 29876 razy,
ostatnio: 2021-04-23 08:39:10
Skomentuj artykuł:
Powrót