Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2002-05-13

Urzędnicza samowolka

      Przeprowadzana w centrum miasta rozbiórka zniszczonej przez pożar kamienicy (ul. Denkowska 7), okazała się budowlaną samowolką. Tym razem obowiązujących przepisów nie zastosowali się pracownicy Urzędu Miasta. Poinformował nas o tym mieszkaniec sąsiedniej kamienicy.


    -Nie kwestionuję faktu, że stwarzający zagrożenie budynek winien być wyburzony - skarżył się Tomasz P. - ale sposób, w jaki przystąpiono do rozbiórki, świadczy o braku kompetencji odpowiedzialnych za to urzędników. To oni odpowiadają za przestrzeganie przepisów, dlatego nigdy nie powinni ich łamać! Zaczęło się od tego, że nikt nie powiadomił mnie o rozpoczynającej się rozbiórce.


    O tym, że jest przygotowywana, dowiedziałem się 29 kwietnia br., gdy pojawili się u mnie robotnicy po to, aby znaleźć na podwórku zasuwę i odciąć dopływ wody. Nie zgodziłem się na to. Nikt wcześniej nie pytał o zgodę na wejście na mój teren.


    Nie podejmowałem jeszcze żadnej interwencji. Sądziłem, że odpowiedzialni za wyburzanie budynku wszystko zabezpieczą, a przede wszystkim podwieszoną na ścianie rozbieranej kamienicy linię telefoniczną. Nikogo jednak nie interesowały moje problemy i uciążliwości, na jakie zostanę narażony.


    Kiedy ostatniego dnia kwietnia rozpoczęto wyburzanie, zgłosiłem się do starostwa powiatowego. Tam dowiedziałem się, że decyzji w sprawie rozbiórki jeszcze gminie nie wydano. A więc rozpoczęto ją samowolnie...


    Tomasz P. zamieszkuje w kamienicy przy ul. Denkowskiej 9 od ponad 20 lat. Zajmuje 2 pokoje z kuchnią i łazienką. Wraz z nim mieszkali tu wcześniej inni lokatorzy. Niektórzy odeszli sami, inni zmarli. Budynek ten od ok. 10 lat był przewidziany do rozbiórki. Znajdował się bowiem w miejscu, przez które miała przebiegać droga 08 KZ. Większą cześć budynku wykupiła w związku z tym gmina. Tomasz P. nie sprzedał swojej 1/45 części. Chciał bowiem w zamian otrzymać mieszkanie od gminy. A takiej propozycji mu nie zgłaszano przez 5 lat. Otrzymywał jedynie wezwania do notariusza. Mieszkał więc dalej w budynku mimo, iż obie sąsiadujące z nim kamienice (nr 7 i 11) przygotowywano do rozbiórki. Ma żal do urzędników, że tak długo nie podejmowali w jego sprawie żadnej decyzji. A teraz jeszcze ta samowola budowlana...


    -Długo pertraktowaliśmy z właścicielami budynku nr 7 -wyjaśnia naczelnik Wydziału Rozwoju UM. W końcu wyrazili zgodę na wykup. Akt notarialny został spisany 10 kwietnia.


    Wkrótce potem wystąpiliśmy do starostwa powiatowego z wnioskiem o wydanie decyzji o wyburzeniu. Rozpoczęliśmy rozbiórkę w dobrej wierze, aby nie doszło tu do jakiegoś wypadku. Była wola, aby doprowadzić to miejsce do porządku jak najszybciej, przed rozpoczęciem majowych świąt.


    Chcieliśmy usunąć bałagan, zalegającą hałdę śmieci. Linia telefoniczna ani inne media prowadzące do sąsiedniego budynku, nie byłyby odcięte. Zgłosiliśmy do TP S. A. zamiar rozbiórki kamienicy, przy której biegła linia (wybudowana w latach 80-tych, kiedy nie trzeba było występować o warunki ani zezwolenie - przyp. red.), występując o jej przebudowę.


    Otrzymaliśmy zapewnienie, że zostanie to wykonane w ciągu dwóch dni.


    Dopóki nie zostaną zabezpieczone kable telefoniczne - nie będą wyburzane ściany kamienicy. Nie zamierzamy także rozbierać budynku nr 9, dopóki jej współwłaściciel nie otrzyma mieszkania. Zostaną mu wkrótce złożone w tej sprawie propozycje.


    Działania w dobrej wierze, ale jednak wbrew przepisom, nie pochwala powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.


    -W dniu 30 kwietnia wpłynęła do starostwa skarga Tomasza P., mieszkańca budynku sąsiadującego z wyburzanym obiektem -wyjaśnia Stanisław Adamski. Zostało wszczęte postępowanie. Nie wydałem jeszcze decyzji w tej sprawie. Potwierdzam, iż rozbiórka kamienicy przy ul. Denkowskiej 7, to samowola. W ciągu najbliższych dni zapadnie postanowienie o wynikających stąd konsekwencjach.


    /m/Z ostatniej chwili: urzędnicy nie przestrzegający przepisów zostali ukarani mandatami. UM otrzymał pozwolenie na przeprowadzenie rozbiórki.
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 14853 razy,
ostatnio: 2022-07-02 08:27:30
Skomentuj artykuł:
Powrót